ADS

News Update
Loading...

Terjemahan Michelle Chen - Hai Zi Qi

Helooo kali ini aku mau berbagi terjemahan lagu Michelle Chen - Hai Zi Qi lagu ini jadi soundtrack di Film You're The Apple Of My Eye. Yuk mariii...

Michelle Chen - Hai Zi Qi


Kan dao dang nian jiao shi chuang kou qian de ni he wo
Look at you and me in those years at the front of the classroom window
Lihatlah Anda dan saya pada tahun-tahun di depan jendela kelas

Xiang yue liang zai hei ye qi bu liao guang he zuo yong
It was like in the dark night, it was not able to induce photosynthesis
Rasanya seperti di malam gelap , itu tidak mampu menginduksi fotosintesis

Ruo bu shi Cupid cuo she ping guo zai ni xiong kou
If that was not Cupid wrongly shot the apple into your chest
Kalau itu tidak Cupid salah menembak apel ke dada Anda

Lai shi de lu hui duo me bu tong
The road that we went through would have been very different
Jalan yang kami lalui akan sangat berbeda

Mei ci jiao huan kao juan he ni ai mei de jiao liu
Each time with you I exchanged the test sheet and the ambiguous communication
Setiap waktu dengan Anda aku bertukar lembar tes dan komunikasi ambigu

Duo shao pai lie zu he zhi xiang zuo zai ni shen hou
How many permutations and combination, and I just wanted to sit behind you
Berapa banyak permutasi dan kombinasi , dan saya hanya ingin duduk di samping Anda

Ruo bu shi dang shi wo men dou you yi dian meng dong
If not that time we all had a bit of unclear of things
Jika tidak waktu itu kita semua memiliki sedikit jelas hal

Xian zai de wo hui duo me bu tong
The present I would have been quite different
Saat ini saya akan sangat berbeda

Wen rou de hai zi qi ban sui na xie nian guang yin
Tender childishness along with time of those years
Lembut kekanak-kanakan seiring dengan waktu dari tahun-tahun

Xiang tai yang ban he xu shen shen wen nuan wo de xi
Like the sunniness of the sun deeply warms up my heart
Seperti keadaan terang dari matahari sangat menghangatkan hatiku

Ni ben zhuo de ca qu wo lian shang suo you lei di
You clumsily wiped out all of the tears on my face
Anda kikuk menyapu semua air mata di wajahku

Yong ru huai li zai ye bu fen li
held you into my embrace, and no more departing
diadakan Anda ke pelukan saya, dan tidak ada lagi berangkat


Jue jiang de hai zi qi la yuan wo men de ju li
Stubborn childishness pulled away the distance between us
Kekanak-kanakan dan keras kepala menarik diri jarak antara kami

Zi ji ca qian lei di bu hui tou zhuan shen er qu
wiped dry my own tears, turned away and never looked back
menyeka kering air mata saya sendiri , berbalik dan tidak pernah melihat kembali

Shi ming yun de jie ju hai shi xia yi zhang xu qu
Is this the finale of destiny or the overture of next chapter of life
Apakah ini akhir dari takdir atau pembukaan bab berikutnya dalam hidup

Kan zhe tian deng huan huan de shen qi
Looked at the heaven lantern slowly raising up
Melihat lentera langit perlahan membangkitkan

Zhi dao na tian huan xing ping xing shi kong de meng jing
Until that day woke up the dream of the parallel time and space
Sampai hari itu terbangun impian waktu paralel dan ruang

Yue guang sa man hui yi wo men zai xing kong xia xiang yu
The moonlight splashed fully the memories. We will meet each other again under the starry sky
Cahaya bulan memercik penuh kenangan . Kami akan saling bertemu lagi di bawah langit berbintang. :)

FINISH maaf jika translate bahasa indonesia nya berantakan :D Kalau ingin copas artikel ini mohon cantumkan sumbernya ya :)

0 komentar:

Post a Comment

No SARA no SPAM no NITIP LINK !!! Tolong sertakan sumber jika ingin Copy-Paste!!!

 
HELLO!!!
Back to Top